Příběh

21. století znamenalo pro lidstvo období prosperity. Dokonce se mluvilo o „zlaté éře“. Zemi neohrožovaly války, přírodní vlivy byly pod kontrolou a těžký průmysl byl přesunut do vesmíru. Jenže rok 2079 znamenal přelom. Vypukla jaderná válka. Za týden byla vyhlazena čtvrtina lidské populace a z měst se staly radioaktivní pece. Část lidstva se ukryla v podzemních úkrytech (Survivors – Přeživší), zbytek na povrchu zmutoval (Evolved – Vyvinutí). Jakmile Přeživším docházely podzemní zásoby, museli se vydat na povrch. Vydat se válčit na povrch.

Po letech válčení přišlo něco nečekaného. Zjevila se nová rasa – Series 9. Farmářští roboti, vyvinutí lidmi během „zlaté éry“ pro odstranění namáhavé práce. Nukleární válka jim zničila jejich úrodu. A tak nezbylo nic jiného, než přeměnit své orné nástroje na zbraně a dobýt pro sebe kus Země


google-site-verification=mnyOag5LcsRvM8j-ofPsir7ktuKnZUg78bXxtAlqHDQ